Giới thiệu

Các Khoa, Phòng

1. Các Phòng trực thuộc Ban Giám đốc

Phòng Hành chính nhân sự

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Tài chính Kế toán

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Marketing – CSKH

2. Tổ chức các Khoa

  • Khoa Khám bệnh

– Trưởng khoa: BS.CKI. Tôn Thất Cẩm Thông.

– Điều dưỡng: 03 người.

  • Khoa Mắt tổng hợp

– Trưởng khoa: BS. Nguyễn Xuân Đốc.

– Điều dưỡng:  02 người.

  • Khoa Cận lâm sàng

– Trưởng khoa: Nguyễn Hồ Việt Liên.

– KTV : 02 người.

  • Khoa Dược

– Trưởng khoa: Đoàn Cường.

– Dược sĩ: Trương Thị Thanh Thủy, Võ Thị Kim Oanh.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay