Dịch vụ

Thanh toán BHYT

Bệnh viện Mắt Quốc Tế Sài Gòn – Gia Lai sẽ khám chữa bệnh thanh toán BHYT từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 hàng tuần

Cán bộ, nhân viên và người dân có mua thẻ BHYT (bảo hiểm y tế) đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa, trạm y tế xã phường trên toàn tỉnh Gia Lai và Địa phương khác khi đến khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai đều được thanh toán BHYT thông tuyến (không cần giấy giới thiệu hay chuyển viện) với mức như sau:

–  80% cho các đối tượng tự nguyện, học sinh, doanh nghiệp, cán bộ viên chức…

Mã thẻ: có số đầu tiên là 44-2_opt

–  95% cho các đối tượng hưu trí, cận nghèo, bảo trợ xã hội…

Mã thẻ: có số đầu tiên là 3

–  100% cho các đối tượng trẻ em, sỹ quan Quân đội, Dân tộc thiểu số

Mã thẻ: có số đầu tiên là 1, 2, 5

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH CÓ BHYT

  1. Đồng bào Dân tộc thiểu số, miễn giảm 100% số tiền Bệnh nhân phải thanh toán.
  2. Bệnh nhân khám tuyến theo chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi được miễn giảm 100% có mã thẻ BHYT có số đầu tiên là 1, 2, 5. Phụ thu 5% có mã thẻ BHYT là 3 và 20% có mã thẻ BHYT là 4 số tiền Bệnh nhân phải thanh toán.
  3. Bệnh nhân có thư mời hoặc có Giấy xác nhận của Hội người cao tuổi Xã, Huyện được miễn giảm 100% có mã thẻ BHYT có số đầu tiên là 1, 2, 5. Phụ thu 5% có mã thẻ BHYT là 3 và 20% có mã thẻ BHYT là 4 số tiền Bệnh nhân phải thanh toán.
  4. Thân nhân (CBCNV) Bệnh viện được miễn giảm theo từng đối tượng từ 50% hoặc 100% số tiền Bệnh nhân phải thanh toán.
  5. Ngoài 4 đối tượng trên, Bệnh nhân được miễn giảm 30% số tiền Bệnh nhân phải thanh toán theo mã thẻ.
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay