Test nhanh COVID-19 ở Gia Lai

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Nam. Khi di chuyển đến một số địa phương, người dân phải có […]

21/07/2021 Quản Trị Tin tức